Impresii ale cadrelor didactice și studenților în urma participării la conferința internațională Herta Müller și Paul Celan

În perioada 19-23 mai, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin Colectivul de Germanistică al Departamentului de Limbi și Literaturi Străine, a organizat conferința Herta Müller și Paul Celan. Herta Müller este o scriitoare româno-germană, originară din România, câștigătoare a Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2009, iar Paul Celan a fost poet și traducător de limba germană, evreu originar din România, născut la Cernăuți. Alături de conf. dr. habil. Raluca Mihaela Dimian, din comitetul de organizare al conferinței au făcut parte prof. dr. Bettina Bannasch, de la Universitatea din Augsburg, prof. dr. Peter Rychlo și prof. dr. Oxana Matiychuk, de la Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți.

Conf. dr. habil. Raluca Mihaela Dimian, cu studenți de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Pe lângă organizatorii conferinței, prezentări despre cei doi autori de limbă germană din România au fost susținute de prof. dr. Raluca Rădulescu (Universitatea din București), prof. dr. Ovidiu Morar (USV), conf. dr. Cosmin Dragoste (Universitatea din Craiova), drd. Alina Ujeniuc (USV). Totodată, unsprezece studenți ai Universității din Augsburg, cinci studenți ai Universității din Cernăuți și unsprezece studenți ai USV au participat la discuții pe baza textelor literare selectate din operele Hertei Müller și ale lui Paul Celan.

„Am avut onoarea să particip la această conferință prin amabilitatea doamnei conf. univ. dr. habil. Raluca Mihaela Dimian, cercetător de prestigiu al literaturii de limbă germană și profesor de primă mărime al universității sucevene, căreia îi mulțumesc încă o dată pe această cale. M-au atras atât tema, cât și șansa de a cunoaște profesori și studenți din mediul academic german și germanofon interesați de creația literară a unor scriitori cu rădăcini românești cunoscuți astăzi în toată lumea, poetul Paul Celan și prozatoarea Herta Müller. Dacă Paul Celan este considerat la ora actuală drept cel mai important poet modern de limbă germană din cea de a doua jumătate a secolului trecut, Herta Müller face parte din galeria selectă a laureaților premiului Nobel pentru literatură,” ne-a povestit prof. dr. Ovidiu Morar.

La întrebarea care au fost principalele concluzii sau informații pe care le-ați obținut în urma conferinței, prof. dr. Ovidiu Morar, ne-a răspuns că: „În primul rând, am constatat că există un mare interes din partea cercetătorilor germani și germanofoni față de acești scriitori de origine română, fapt care ar putea stimula cercetarea academică românească în abordarea acelor scriitori care, chiar dacă au scris mai puțin în limba română, s-au format în mediul cultural autohton și merită studiați și ca scriitori români.”

Conferință internațională Herta Müller și Paul Celan a reprezentat nu doar un prilej în care au avut loc schimburi de idei și creare de relații valoroase cu persoane influente, ci și unul de lărgire a spectrului informațional în vederea realizării unei lucrări de doctorat, așa cum este în cazul drd. Alina Ujeniuc care consideră că „tema abordată este deosebit de relevantă în contextul actual al cercetării literare” sau finalizării unei lucrări de semestru, în această situație aflându-se Christoph Wamser, student la Universitatea din Augsburg.

Christoph Wamser de la Universitatea din Augsburg

Celui din urmă conferința i-a deschis orizontul literaturii, a descoperit suprarealismul, în special, suprarealismul românesc, reușind totodată să creeze și să mențină legături cu studenții participanți ai celorlalte țări. Având în vedere că lucrarea științifică a drd. Alina Ujeniuc se concentrează pe Herta Müller, răspunsul la întrebarea care este autorul tău preferat dintre cei doi este unul evident, alegerea sa fiind justificată și de faptul că este „atrasă de stilul său unic de scriere și de temele profunde pe care le abordează în operele sale. Simt o conexiune puternică cu modul în care Herta Müller explorează subtilitățile limbajului și ale identității în contextul sociopolitic, cultural și istoric.”

 

 

Drd. Alina Ujeniuc de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Prof. dr. Raluca Rădulescu de la Universitatea din București

Totodată, conferința a reunit, atât experți din țară și străinătate, cât și studenți, doctoranzi și tineri cercetători din Germania, ne spune prof. dr. Raluca Rădulescu de la Universitatea din București, care apreciază „primirea deosebit de ospitalieră a gazdelor în spațiile moderne și generoase ale Universității din Suceava, profitând, în același timp, „de o atmosferă de lucru motivantă, constructivă și deopotrivă plăcută.” În al doilea rând, prof. dr. Raluca Rădulescu este de părere că alegerea unui tur tematic ghidat oferit de către organizatori a fost foarte inspirată, având în vedere faptul că „ne-a prilejuit întâlnirea cu istoria complexă a acestor ținuturi, din care face parte până astăzi conviețuirea mai multor comunități plurietnice.” Incursiunea în locurile mai puțin accesibile în mod obișnuit turiștilor au reprezentat, din perspectiva prof. dr. Raluca Rădulescu, o apropiere față de textele literare dezbătute în cadrul manifestării. „Personal, mi-aș dori să continuăm colaborarea, în scopul extinderii rețelei de contacte academice și instituționale și a implicării a cât mai multor studenți și doctoranzi în proiecte culturale de interes transnațional și european,” conchide prof. dr. Raluca Rădulescu.

Autoarea Herta Müller este cunoscută, printre altele, pentru fascinantele poezii-colaj. Marea majoritate a creațiilor sale în versuri sunt transpuse în acest fel, unde poeziile devin vizuale și le sunt atribuite noi semnificații și interpretări. „Am încercat și noi să imităm o astfel de creativitate decupând din ziare și reviste diferite cuvinte, litere, imagini și au rezultat tot felul de colaje reprezentative pentru fiecare individ în parte,” ne-a zis Cătălina Gabor de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. În completarea relatărilor acesteia, Maria Holban, studentă la Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți apreciază această activitate ca fiind una stimulatoare de creativitate și socializare, având în vedere că „am putut discuta împreună cu colegii noștri străini asupra colajelor realizate.”

         Maria Holban de la Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți

 

                            Cătălina Gabor de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

O conferință reușită îți descrețește mintea, amplificându-ți punctele de vedere, întărind-le pe cele existente sau schimbându-le cu altele noi, oricum ar fi, noi curiozități despre subiectul discutat pun în siguranță pe gânduri pe cei prezenți. Un exemplu în această direcție este tema legată de maniera în care sunt transpuse mijloacele de transport în opera Hertei Müller, alături de interpretarea alegerii plasării lor în textele respective sau tema abordată de doamna Raluca Rădulescu – peisaje lingvistice interpretate drept natură moartă în cadrul căreia s-a adus în discuție prezența temei naturii în poezia lui Paul Celan (cu diverse laitmotive: copaci, flori, elemente ale naturii în general), povestește prof. dr. Oxana Matiychuk de la Universitatea din Cernăuți, subliniind faptul că au fost expuse „aspecte neobișnuite, dar deosebit de frumos este atunci când afli informații noi pregătite îndelung, cu mare atenție.”

 

                                Prof. dr. Bettina Bannasch de la Universitatea din Augsburg 
                      Prof. dr. Peter Rychlo de la Universitatea din Cernăuți

Ideea organizării unei conferințe internaționale la Suceava încolțise cu ceva timp în urmă – iunie 2022, potrivit conf. dr. habil. Raluca Mihaela Dimian, datorită unei discuții între ea și doamna prof. dr. Bettina Bannasch „pe terasa din fața Universității din Augsburg, la prima noastră întâlnire ca posibile colaboratoare științifice. Între Universitatea din Augsburg și Universitatea din Suceava exista un vechi parteneriat, care avusese doar cu mult timp în urmă activă latura științifică. Amândouă am fost de acord că este nevoie de un reviriment sau de o reinventare a acestui parteneriat. În prezent, Bettina Bannasch este unul dintre cei mai renumiți și autoritari critici literari germani în domeniul literaturii Hertei Müller, relațiile dumneaei de colaborare profesională cu Universitatea din Cernăuți și cu universități din Romania (Timișoara, Oradea) sunt dinamice și sustenabile. Despre Suceava prof. dr. Bettina Bannsch știa din păcate foarte puțin. Contactul nostru în Augsburg din iunie 2022, ocazie cu care i-am oferit o descriere a orașului, a universității și a Colectivului de Germanistică din Suceava, au fost de bun augur pentru noua colaborare,” ne-a explicat conf. dr. habil. Raluca Mihaela Dimian.

 

          Studenți de la Universitatea din Augsburg, de la Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți și de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Originari din România, Herta Müller și Paul Celan se aseamănă prin dezacordul față de viziunea doctrinei politice de tip comunist, au fost exilați din Republica Socialistă România de atunci. Cu toate acestea, maniera de scriere variază, în sensul că forța poeziilor scrise de Paul Celan provine din necesitatea de a exprima o mărturie într-o limbă care să nu păstreze niciodată suficiente cuvinte pentru a reproduce ce s-a întâmplat în perioada Holocastului, iar Herta Müller se folosește de diferențele dintre cele două limbi (româna și germana) pentru a crea opere literare, inspirându-se din ultimii anii chinuitori ai perioadei comuniste cauzați de constrângerile autorităților comuniste.

 

      Studenți de la Universitatea din Augsburg, de la Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți și de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

În acest sens, am fost curioși să aflăm care este autorul care se bucură de mai multă simpatie în rândul studenților, dar și al cadrelor didactice. Dacă prof. dr. Ovidiu Morar îl preferă pe autorul Paul Celan deoarece este „un poet tragic a cărui creație s-a identificat în totalitate cu viața trăită” sau studenta Nadia Boyko de la Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți ce a afirmat că „inima mea este mai atașată de Herta Müller” deoarece „este o scriitoare extrem de talentată care a câștigat recunoaștere internațională pentru lucrările sale”, relatare complementară cu cea a studentului Ciprian Macsim de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava care, în ciuda preferințelor sale pentru poezie în detrimentul prozei, apreciază farmecul aparte al operelor Hertei Müller, conf. dr. habil. Raluca Mihaela Dimian se situează la mijloc, întrucât, „este greu de spus care este autorul preferat. Fiecare are farmecul lui și o extraordinară relevanță în plan artistic, dar și în planul autenticității care îi caracterizează opera literară, o fină sinteză a curentelor de gândire și a perspectivelor specifice timpului său istoric. Sunt doi autori complementari ai perioadei moderne, doi foarte valoroși autori interculturali, care au avut o complexă legătură cu Romania, fiecare în felul său. Relația dintre ei a meritat să fie clarificată și evidențiată prin dezbaterile științifice care au avut loc în cadrul acestei conferințe.”

     Nadia Boyko de la Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți

 

Aceasta a mai ținut să precizeze referitor la conferință că „au participat nume mari ale germanisticii europene, personalități importante ale exegezei operelor celor doi autori, Herta Müller și Paul Celan. prof. dr. Bettina Bannasch (Universitatea din Augsburg) și prof. dr. Peter Rychlo (Universitatea din Cernăuți) sunt personalități recunoscute în lumea științifică internațională. prof. dr. Ovidiu Morar (USV) este unul dintre cei mai serioși critici literari pe tema literaturii de avangardă din Romania. Prezentările referenților au fost foarte relevante din punct de vedere științific, studenții care au participat au avut șansa unei reale evoluții intelectuale. Discuțiile care s-au purtat pe marginea prezentărilor sau în pauzele dintre prezentări, relațiile care s-au creat cu această ocazie vor fi de folos în viitor. Invitații germani și ucraineni au fost impresionați de frumusețea Bucovinei, de înalta ținută a instituției universitare sucevene. Implicarea rectoratului Universității din Suceava, colaborarea domnului prorector Ștefan Purici, responsabil cu Relațiile Internaționale, au fost exemplare. Conferința a adus împreună încă o dată, prin organizare, instituțiile universitare și cele administrative din Suceava și Augsburg: Consiliul Județean Șvab s-a implicat în organizare prin finanțarea completă a participării invitaților romani de la alte universități (București, Craiova). În continuare, conf. dr. habil. Raluca Mihaela Dimian își arată recunoștința față de eforturile Consiliului județean sucevean de a oferi „participanților la conferință frumoase momente de inițiere în istoria orașului prin turul organizat cu explicații – mulțumim pe această cale foarte competentei și prietenoasei noastre colaboratoare din Consiliul Județean Suceava, doamnei traducător Corina Derla, mediator constant între Suceava și Augsburg și care ne-a fost alături și cu numeroase alte ocazii. Merită să amintesc, în egală măsură, frumoasa contribuție a doctoranzilor în germanistică ai Universității din Suceava, care s-au implicat atât în organizare, cât și științific, fiind apreciați pentru competența lor.”

    Conf. dr. habil. Raluca Mihaela Dimian în timpul conferinței

Dinamism și performanță sunt două atribute ce definesc Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, atât în ceea ce privește procesul academic, cât și activitățile extra-curriculare demarate cu și pentru studenți, iar acest aspect nu a trecut neobservat de către prof. dr. Peter Rychlo de la Universitatea din Augsburg. Plăcut surprins de universitatea „în sine” pe care a descoperit-o în cadrul întâlnirii inițiale privind conferința despre Herta Müller și Paul Celan, acesta întregește evantaiul calităților, constatând că universitatea este „una modernă, excelent echipată tehnic, structurată foarte pragmatic după modelul european.” Atmosfera de desfășurare a seminarului internațional a fost catalogată de către acesta ca fiind prietenoasă și informată, fiecare prezentare „stârnind mare interes și discuții ulterioare”. În final, prof. dr. Peter Rychlo speră că în urma conferinței de la Vatra Dornei cunoștințele filologice s-au îmbunătățit în paralel cu relațiile internaționale între studenții romani, germani și ucraineni și le mulțumește colegilor din România pentru ospitalitate și celor ce au organizat conferința într-o manieră exemplară, mărturisind că „turul orașului va rămâne în memoria mea pentru mult timp de acum încolo și sunt recunoscător pentru asta.”

     Vanessa Stoss de la Universitatea din Augsburg

 

Paleta largă de activități ce s-au desfășurat într-un timp condensat de numai 5 zile pare vastă și greu de acoperit. Însă, studenților li s-au furnizat circumstanțe favorabile în ceea ce privește legarea de prietenii unii cu ceilalți, Vanessa Stoss de la Universitatea din Augsburg a căpătat cunoștințe noi despre cultura și civilizația românească, a putut observa situația războiului din Ucraina dintr-o altă perspectivă, încheind prin a spune că „Vieții mele profesionale ulterioare, i s-a adăugat un strop de expertiză și de motivație în studierea limbii române.”

Prima parte a manifestării s-a desfășurat în Amfiteatrul „Dimitrie Leonida” din corpul D al USV, iar a doua parte, la Centrul de Pregătire și Formare Continuă al USV din Vatra Dornei. (Diana – Maria Poenaru, absolventă CRP 2023)

 

D

  Diana – Maria Poenaru

You may also like...

Sari la conținut